web space | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Free Domain Name with Hosting from Network Solutions!

Cqͥ@]@^

A. tgGİҽd-- 24:15yA̬ݨHzһA淴aibtaE(Ū\og/Hn|N)EzİҽdDҥܿ]γoӼҽdD

y淴aizOƻ?

 1. ùNxhGLiJt(L}Ft~HiJ)
 2. (þDz)D
 3. OHAӬOuߪkD
 4. ùӫҥGLUOlH{D
 5. þwHZ(AE)GLJFtD

B. HzѢww X wwְӺ֭wwֱҥܿ

 1. °H
 2. [
 3. Hե|
 4. [񤭮
 5. ڮڮ

C. İ榡(Antichrist-pattern) nI: ]@IOAun@II^

 1. PwΥS@˪ɧgC
 2. jv@C
 3. nDQq(13.7)--> ʡC
 4. GH{C
 5. ձjAΦX@ӤjҰC
 6. uΪvuɴC(short time)
 7. v̤HSӱ/C

D. jBǻzIHU3I: uݿX䤤1I (2,3IS)

 1. Ӧ90%ƨӦ۰i
 2. QeTw
 3. ӧiiyiʰ
 4. ǰөM[Ҹ򰨥i

@

E.SӱЬOG@ӧήeOD

  1. kQɤH: fǫߪk(Dz)--- Ϲþ
  2. ӤH: g, H_---- þ
  3. R⥧H: q, iϸtq --- ׶}þ
  4. kQɤH: Dz, H_---- Ϲþ
  5. ľUĤH: R? ---- ϹùFv

 

F. hBǻ: GH (Greisbach 1789): Hɳ̳qΪ֭.

à [à i
à à [
ià [à
ià à [

G. (2DH)ӷ: H@֭ѬĤ@?

1. 2. i 3. [ 4. 5. h

H. (2DH)ӷ:QuelleOƻN?

1. Question 2. Source 3. Quest 4. Qumran 5. Que

I. uQ즭ФӥH@ƧBӤ訥OUDCqt.

1. ֶ 2. ֨ 3. ݴ 4. ̺ 5.

J. Ӻ֭i෽󨺤@ӫ? (Ϯ{ǤQn)

1. ù 2. 3. JΨȤOsj 4.w 5. w

[DG

K. LUOlt(2:22); ]HݼɡAѵSӤHMQȤHMSpWiAQRx12~]D18~^ӦCDҪvaùvzAɬD6~DLPS̪AӤjaҨSkD2,3,4OS̡DLOK.

 1. Ȱ ڧg
 2. w [QQʤ(tetrarch)
 3. ̤OĤG Sԥiʤ
 4. Ȱ򩬤@@(Agrippa I, @SӤ)